ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ