ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ο ΔΡΟΣΕΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ